Skupina Vetoquinol a společnosti, které ji tvoří (v tomto dokumentu označované souhrnně jako „skupina“, „my“ nebo „naše“), se zavazují chránit vaše soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie (dále jen „zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie“) popisují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme a sdílíme vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“), popisují účely, pro které můžeme tyto osobní údaje používat, zpřístupňovat nebo uchovávat, a možnosti, které máte v souvislosti s jejich používáním k dispozici.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie je správcem údajů společnost Vetoquinol SA, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku Vesoul/Gray pod číslem 676 250 111, se sídlem na adrese sis Magny-Vernois, 70200 Lure.

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se vztahují na produkty a služby nabízené skupinou (dále jen „produkty a služby“) a zahrnují uživatelská rozhraní, mobilní aplikace a další online platformy a služby dostupné z webových stránek (společně dále jen „Web“) a zejména:

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie platí bez ohledu na to, zda jste „návštěvník“ (což znamená, že si pouze prohlížíte produkty a služby), nebo „uživatel“ (což znamená, že jste se na Webu zaregistrovali, abyste mohli využívat výhod nabízených produkty a službami).

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie tak upravují používání Webu bez ohledu na to, jak k němu přistupujete.

Přístupem na Web nebo jeho používáním a tím, že nám prostřednictvím Webu poskytnete informace, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Doporučujeme vám tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie pravidelně kontrolovat, protože je často aktualizujeme a upravujeme.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které neumožňují zjištění vaší totožnosti

Pokud se nerozhodnete stát se uživatelem Webu, což vyžaduje registraci, můžete náš Web navštívit, aniž byste nám odeslali jakékoli informace, které by umožnily zjištění vaší totožnosti.

Stejně jako většina online služeb při každé návštěvě našeho Webu automaticky shromažďujeme určité údaje a informace o vás nebo vašem počítači, což však neumožňuje zjistit vaši totožnost. Mezi takové informace patří:

Když tedy navštívíte nebo používáte náš Web, můžeme vaši návštěvu sledovat a shromažďovat určité údaje o vašem používání produktů a služeb a o vašich aktivitách na Webu, jak je popsáno níže v části věnované souborům cookie.

Osobní údaje

V některých případech, zejména při registraci, když nás kontaktujete nebo žádáte o informace, můžete být vyzvání k poskytnutí svých osobních údajů, jako je vaše příjmení, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Když nás kontaktujete nebo požádáte o informace e-mailem nebo poštou, shromažďujeme osobní údaje, které se nám dobrovolně rozhodnete sdělit.

Pokud si však své osobní údaje nepřejete sdělit, některé služby a možnosti dostupné na Webu nebo spojené s naší nabídkou produktů a služeb pro vás nemusí být dostupné.

Osobní údaje shromažďujeme také tehdy, když vám Web umožňuje registraci na stránce „Můj prostor“ nebo „Můj účet“: budete požádáni o sdělení osobních údajů, jako je vaše příjmení, jméno, titul, rok narození, e-mailová adresa, země bydliště, poštovní adresa, název zaměstnavatele a telefonní číslo. Určité osobní údaje můžeme získat také prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče, například vaši IP adresu, což je číslo, které je automaticky přiřazeno vašemu počítači při používání internetu.

Osobní údaje o vás můžeme získat i z jiných zdrojů. Můžeme například požádat dodavatele nebo jiné třetí strany shromažďující údaje, aby nám poskytli další osobní údaje o našich stávajících klientech (přidání údajů nebo „doplnění údajů“), zejména osobní údaje získané z vašeho profilu nebo vámi publikovaných informací na sociální síti provozované třetí stranou. Osobní údaje můžeme shromažďovat také od třetích stran, se kterými spolupracujeme, nebo při akvizicích jiných společností.

Dále můžeme shromažďovat osobní údaje, které se objeví na vašem profilu na sociální síti provozované třetí stranou (zejména na Facebooku), pokud takové síti povolíte, aby nám je sdělila, nebo pokud je v online prostředí sami zveřejníte. Těmito osobními údaji mohou být obecné údaje týkající se vašeho účtu (například jméno, e-mailová adresa, profilová fotografie, pohlaví, datum narození, aktuální město/obec, identifikátor, seznam přátel atd.) a jakékoli další informace nebo aktivity, u kterých sociální síti provozované třetí stranou povolíte, aby nám je sdělila, nebo které veřejně umístíte na svůj profil. Všechny vaše informace týkající se sociálních sítí nebo jejich část můžeme například získat, když si stáhnete některou z našich aplikací nebo s ní komunikujete na stránkách sociální sítě (zejména Facebook). Další informace o tom, jak můžeme získat vaše informace týkající se sociálních sítí, naleznete na internetových stránkách příslušné sociální sítě provozované třetí stranou.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Osobní údaje odeslané na Web buď na základě vašeho souhlasu (žádost o informace nebo dokumentaci), nebo na základě smlouvy (kontaktní formulář nebo registrace na našich webových stránkách za účelem využívání produktů a služeb). Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím Webu, můžeme použít zejména pro účely:

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje používané v souvislosti s používáním Webu

Tyto osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účel, ke kterému je zpracováváme, a v každém případě po dobu nezbytnou pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

Osobní údaje používané k zasílání informací

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání vašeho přihlášení k odběru. Odběr můžete kdykoli ukončit jeho zrušením pomocí uvedeného odkazu. V každém případě, pokud po dobu tří let neučiníte pokus o kontakt s námi, budou vaše osobní údaje vymazány.

Osobní údaje používané k zasílání marketingových nabídek

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, po kterou budete souhlasit se zasíláním našich marketingových nabídek. Odběr můžete kdykoli ukončit jeho zrušením pomocí uvedeného odkazu. V každém případě, pokud po dobu tří let neučiníte pokus o kontakt s námi, budou vaše osobní údaje vymazány.

Osobní údaje používané v souvislosti s obchodním vztahem

Tyto osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účel, ke kterému je zpracováváme, tj. po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu, a v každém případě po dobu nezbytnou pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Předávání mimo Evropskou unii

Pokud zpracování vašich osobních údajů zahrnuje předávání do třetích zemí mimo Evropskou unii, jedná se o předávání do zemí, které Evropská komise uvedla na seznamu zemí poskytujících dostatečnou ochranu údajů, nebo se na ně vztahují příslušné záruky vycházející ze standardních smluvních doložek odrážejících vzorová ujednání zveřejněná Evropskou komisí.

Společnosti skupiny

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi ve skupině. Další informace o společnostech ve skupině naleznete na adrese http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.

Poskytovatelé služeba

V rámci naší činnosti můžeme vaše osobní údaje předávat poskytovatelům služeb. Tito poskytovatelé služeb používají vaše osobní údaje pouze k tomu, abychom vám mohli dodávat produkty a služby. Jako příklad lze uvést, že tito poskytovatelé služeb mohou dodávat IT služby, být našimi logistickými nebo marketingovými partnery, hostiteli našich webových stránek, případně nás podporovat při správě dat, distribuci e-mailů nebo analýze informací. Poskytovatelům služeb sdělujeme pouze ty osobní údaje, které potřebují k poskytování svých služeb, a spolupracujeme s nimi na zajištění toho, že vaše osobní údaje budou respektovány a chráněny.

Těmto společnostem nikdy neposkytujeme žádné osobní údaje pro jejich vlastní marketingové nebo obchodní potřeby. Vaše osobní údaje však můžeme sdělit našim komerčním partnerům, a to pouze za účelem poskytování našich produktů a služeb nebo jiných produktů a služeb, které by vás mohly zajímat.

Právní povinnosti

Osobní údaje můžeme být nuceni zpřístupnit v reakci na žádost regulačního orgánu, jako je daňový úřad nebo orgány zajišťující dohled nad ochranou osobních údajů, případně soudu (v reakci na rozsudek, soudní příkaz nebo soudní zákaz), a to na základě žádosti nebo pokud nám to ukládá zákon, nebo také abychom ochránili naše zájmy, náš majetek nebo naši bezpečnost, případně zájmy, majetek a bezpečnost třetí strany.

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie stanoveno jinak nebo pokud to není s vaším předchozím souhlasem, osobní údaje neprodáváme, nenabízíme ani nepůjčujeme jiným společnostem v rámci běžného podnikání. V případě restrukturalizace společností skupiny (akvizice, fúze nebo částečný převod majetku) však mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny jiné společnosti, ale toto zpřístupnění pak bude podléhat platným zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

JAK VÍTE, ZDA JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ?

Máme zavedenu celou řadu bezpečnostních opatření, abychom zabránili ztrátě, zcizení nebo zneužití vašich osobních údajů, které jste na Webu poskytli. Abychom zaručili bezpečnost údajů, které sdělujete během přenosu online, používáme šifrování, ověřování a analýzu toku dat a provádíme bezpečnostní audity hostingových prostředí.

SOUBORY COOKIE: CO JSOU A JAK JE POUŽÍVÁME?

Soubor cookie je textový soubor, který se ukládá do zařízení, které používáte k přístupu na internet (počítač, mobilní telefon, tablet atd.), když pomocí prohlížeče navštívíte nějaké webové stránky.

Do souboru cookie vkládáme jedinečný identifikátor a pomocí tohoto souboru cookie propojujeme váš počítač s informacemi, které ukládáme do naší databáze. Obsahuje údaje, které umožňují vaši identifikaci:

Soubory cookie používáme, abychom:

Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a neumožňují přístup do vašeho počítače.

Lhůta platnosti souhlasu s přijímáním souborů cookie je 13 měsíců. Po uplynutí této doby vás znovu požádáme o souhlas.

Při první návštěvě našeho Webu se při příchodu na stránku zobrazí informační banner. Pokračováním v prohlížení Webu po kliknutí na „Souhlasím“ výslovně souhlasíte s tím, aby skupina do vašeho počítače umístila všechny své soubory cookie (soubory cookie spojené s cílenými reklamními operacemi, určité soubory cookie pro měření publika a soubory cookie sociálních médií generované zejména tlačítky pro sdílení, když tato tlačítka shromažďují osobní údaje). Banner se bude zobrazovat, dokud nebudete pokračovat v prohlížení, tj. dokud neprovedete volbu.

Pokud si nepřejete dostávat některé nebo všechny soubory cookie, doporučujeme kliknout na banneru na možnost „Přizpůsobit“ a postupovat podle podrobných pokynů, které vám umožní odmítnout všechny soubory cookie nebo jejich část.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete kdykoli změnit tak, aby soubory cookie přijímal, konfiguroval nebo odmítal. Nabídne se vám několik možností: přijmout každý soubor cookie, dostat upozornění při vkládání souboru cookie, nebo odmítnout všechny soubory cookie. Svou volbu máte také možnost kdykoli během prohlížení přehodnotit kliknutím na trvalé tlačítko „Správa služeb“ v pravém dolním rohu obrazovky.

Každý internetový prohlížeč nabízí jiná nastavení správy souborů cookie. Obvykle jsou uvedena v nabídce nápovědy prohlížeče. Pokud používáte jiný prohlížeč nebo jinou verzi, než jsou ty, které jsou uvedeny v seznamu, doporučujeme použít nabídku „Nápověda“ prohlížeče. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari a Opera.

JAKÝ DOPAD MOHOU NA VÁS MÍT ODKAZY Z WEBU NA JINÉ STRÁNKY, NEŽ JSOU STRÁNKY SKUPINY?

Skupina může nabízet odkazy na webové stránky jiných společností, se kterými udržuje nějaké vztahy.

Na našem Webu můžeme umístit tzv. „hypertextové odkazy“ na jiné webové stránky a aplikace provozované třetími stranami. Jediným účelem těchto odkazů je usnadnit vám prohlížení a poskytnout vám co nejúplnější informace. Nad těmito webovými stránkami a aplikacemi nemáme žádnou kontrolu. Na skupině jsou nezávislé a mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Skupina proto nemůže být za žádných okolností činěna odpovědnou, zejména pokud jde o přesnost, vhodnost, dostupnost nebo spolehlivost informací, produktů a služeb nabízených na těchto webových stránkách, jejich dodržování autorských práv, prostřednictvím těchto webových stránek a aplikací třetích stran přístupných z našeho Webu. Doporučujeme vám, abyste se před jejich použitím seznámili s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů všech webových stránek a aplikací třetích stran. Měli byste si být vědomi toho, že jakmile opustíte náš Web, naše zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie přestávají platit.

Skupina dále neodpovídá za hypertextové odkazy na svůj Web, které mohou být umístěny na webových stránkách třetích stran, a to ani v případě, že skupina provozovatele webových stránek třetí strany k umístění takového odkazu zmocnila.

Skupina obecně bez jejího výslovného předchozího souhlasu zakazuje komukoli vkládat hypertextové odkazy na jednu nebo více stránek Webu skupiny.

JAK ODMÍTNOUT NEBO ODHLÁSIT E-MAILY NEBO PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM SLUŽEB?

Pokud si již nepřejete dostávat od skupiny e-maily, které vás informují o událostech, nových produktech nebo službách, podobných produktech nebo službách nebo obsahují jiná marketingová sdělení, stačí kliknout na odkaz „odhlásit se“ v zápatí každého e-mailu. Budete přesměrováni přímo na stránku pro odhlášení odběru, na které můžete svůj odběr e-mailů zrušit.

JAK MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP K INFORMACÍM V SEKCI „MŮJ ÚČET“, AKTUALIZOVAT JE NEBO ODSTRANIT?

Do sekcí „Můj prostor“ nebo „Můj účet“ se můžete přihlásit v situacích, kdy vám to Web umožňuje. Po přihlášení můžete změnit svůj profil a aktualizovat své osobní údaje. Za ochranu svých přihlašovacích údajů (zejména identifikačních údajů a hesel) odpovídáte sami. Máte také možnost smazat svůj účet, čímž současně dojde k odhlášení odběru.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Podle právního a regulačního rámce platného pro ochranu osobních údajů a soukromí, zejména podle GDPR, platných francouzských právních předpisů a doporučení nezávislého orgánu veřejné moci zřízeného členským státem Evropské unie, který je odpovědný za dohled nad plněním tohoto právního a regulačního rámce, máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vznesení námitky nebo výmaz, případně omezení jejich zpracování, a právo na jejich přenositelnost.

Máte také právo dát pokyny, jak má být s vašimi osobními údaji naloženo po vaší smrti. O tom můžete společnost Vetoquinol SA kdykoli informovat buď dopisem zaslaným na adresu Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, nebo e-mailem na adresu DPO@vetoquinol.com.

V případě stížnosti se můžete obrátit na Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), která je francouzským dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů.

CO DĚLAT, POKUD MÁTE DALŠÍ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE?

Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře dostupného na našich webových stránkách www.vetoquinol.com nebo nám zaslat dopis na adresu Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů můžete také napsat e-mailem na adresu DPO@vetoquinol.com.

JAKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SE VZTAHUJÍ NA TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES?

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se řídí francouzským právem a od 25. května 2018 obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“). Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit v závislosti na vývoji právních předpisů a regulačního rámce.